සුදු සීනි සදහා උපරිම සිල්ලර මිලක්

In දේශීය

සුදු සීනි කිලෝවක් සදහා අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක වනපරිදි උපරිම සිල්ලර මිලක් නියම කර තිඛෙනවා. ඒ අනූව වෙලෙන්දන් / ඛෙදාහරින්නන් / සැපයුම්කරුවන් ඇසුරුම් නොකල සීනි කිලෝවක් විකිණිය යුතතු උපරිම මිල රුපියල් 100 ක් වන අතර ඇසුරුම් කල සීනි කිලෝවක් විකිණිය හැකි උපරිම මිල රුපියල් 105 ක් වනවා. එසේම කිසිදු ආනයන කරුවෙක් සුදුසීනි කිලෝවක් රුපියල් 92 කට වඩා වැඩි මිලකට වෙලදාම් කිරිම හෝ වෙලදාම් කිරීමට ඉදිරිපත් නොකල යුතු බවද අධිකාරිය සදහන් කලා. මෙම උපරිම මිල ගණන් නොසලකන වෙළදුන් සදහා නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා බවද අධිකාරිය නිකුත් කල නිවේදනයෙන් අවධාරනය කර තිබුණා.

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Mobile Sliding Menu