නාෙබල් සාම ත්‍යාගය සුවිශේෂී චරිත දෙකක් අතර ඛෙදී යයි

In විශේෂාංග

2018 වසරට අදාලව නොඛෙල් සාම ත්‍යාගය චරිත දෙකක් අතර ඛෙදී ගොස් තිඛෙනවා. ඒ දූෂණයට විරුද්ධව හඩ නැගු නාදියා මුරාඩ් සහ ඩෙනිස් මුක්වේගි අතරයි. නාදියා මුරාඩ් අයි එස් කැරළිකරුවන් විසින් වද හිංසා වලට ලක්කර දූෂණය කල කාන්තාවක් වන අතර ඩෙනිස් මුක්වෙගි දූෂණ වින්ධිතයන්ට ප්‍රතිකාර කල කොංගෝ ජාතික විශේෂඳ වෛද්‍යවරයෙක්. මෙවර නොඛෙල් සාම ත්‍යාගය සදහා විවිධ පුද්ගලයින් සහ සංවිධාන 331 ක නම් යෝජනා වී තිබූ බව විදෙස් වාර්තා වල සදහන්.

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Mobile Sliding Menu