සෞදියෙන් තවත් වැඩක්

In මැද පෙරදිග

සෞදි අරාබියේ නැගෙනහිර පළාතේ නගර කිහිපයක පැල ලක්ෂයක් රෝපණය කිරීමේ වැඩසටහන යටතේ දම්මම් / අල්කොබා සහ ධහරාන් යන නගරවල පැල රෝපණය කිරීම ආරම්භ කර තිඛෙනවා. මෙම කාර්ය සඳහා ස්වේච්ඡාවෙන් කාන්තාවන් සහ පිරිමි පුද්ගලයින් 1000 කට අධික පිරිසක් එක්ව ඇති බවයි වාර්තා වුණේ. මෙම වැඩසටහන සතියක් පුරා ක්‍රියාත්මක කිරීමටයි බළධාරීන් සැලසුම් කර ඇත්තේ.

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Mobile Sliding Menu