සෞදිය – කටාරය වෙන් කරන්න යන්නේ මෙහෙමයි

In මැද පෙරදිග

දැවැන්ත ඇළ මාර්ගයක් ඉදිකිරීම තුළින් අසල්වැසි කටාරය වෙන්කිරීමට සෞදි අරාබිය සූදානම් වනවා. ඔවුන් පවසන්නේ එහි ඉදිකිරීම් කටයුතු කඩිනමින් ආරම්භ කරන බවයි. කටාරය ගොඩබිමින් සම්බන්ධ වී ඇත්තේ සෞදියට පමණයි. මෙම ඇළ මාර්ගය ඉදිකිරීමෙන් පසු කටාර් අර්ධද්වීපය දූපතක් බවට පරිවර්ථනය වනවා. ට්ිවිටර් පණිවිඩයක් නිකුත් කරන සෞදියේ ඔටුන්න හිමි මොහොමද් බින් සල්මාන් කුමරු සදහන් කර ඇත්තේ මෙය කලාපීය වශයෙන් පමණක් නොවන භූගෝලීය වශයෙන් ඓතිහාසික සිදුවීමක් බවයි. ල් කරන්න ආණ්ඩුවෙන් කණ්ඩායමක් – නාමල් රාජපක්ෂ

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Mobile Sliding Menu