මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ඉන්ධන මිල ඉහළ යන්නේ මෙහෙමයි

In 360 Breaking, 360 Just In, උණුසුම් පුවත්

අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ඉන්ධන මිල ඉහළ දැමීමට කැබිනට් මණ්ඩලය තීරණය කර තිඛෙනවා. ඒ අනූව පෙට්‍රල් ලීටරයක මිල රුපියල් 20 කින්ද / භූමිතෙල් ලීටරයක් රුපියල් 40 කින් සහ ඩීසල් ලීටරයක මිල රුපියල් 9 කින්ද ඉහළ දැමීමට නියමිතයි. නවතම මිල ගණන් අනුව පෙට්‍රල් ඔක්ටේන් 92 ලීටරයක් රුපියල් 137 ක් / පෙට්‍රල් ඔක්ටේන් 95 ලීටරයක් රුපියල් 148 ක් / ඔටෝ ඩීසල් ලීටරයක් රුපියල් 109 ක් / සුපර් ඩීසල් ලීටරයක් රුපියල් 119 ක් සහ භූමිතෙල් ලීටරයක් රුපියල් 101 ක් වනු ඇති.

මීට දින කිහිපයකට පෙර කිලෝග්‍රෑම් 12 යි දසම 5 ක ගෘහස්ථ ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල රුපියල් 245 කින්ද / කිරිපිටි කිලෝවක මිල රුපියල් 50 කින්ද ඉහළ දැමීමට තීරණය කලා.

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Mobile Sliding Menu