පෙරේතයො / කුම්භාණ්ඩයෝ ගියා දැන් වැඩකරන කාලයයි – මරික්කාර්

In Video
Featured Video Play Icon

ජනතාව අපේක්ෂා කල සංවර්ධනය රට තුළ ඇතිකිරීමට දැන් කාලය එළැඹ ඇතැයි එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එස් එම් මරික්කාර් පවසනවා. ඔහු කියා සිටියේ ජනතාව අපේක්ෂා කල ආකාරයට හොරු ඇල්ලීම සිදු නොවූවා මෙන්ම ඇතැම් අවස්ථාවලදී නීතියේ විනිවිදභාවය ජනතාවට පෙන්වීමට නොහැකි වූ බවයි. එහෙත් මේ වනවිට විවිධ ඩීල් දමමින් සිටි පිරිස ආණ්ඩුවෙන් ගොස් ඇති නිසා ඉදිරි කටයුතු සිදුකිරීම පහසු බව මන්ත්‍රීවරයා සිහිපත් කලා. ජනතා අපේක්ෂා ඉටුකිරීම වෙනුවෙන් සමෘද්ධි අමාත්‍යංශයද ඉදිරියේදී එක්සත් ජාතික පක්ෂය යටතට පත්වනු ඇති බවයි මන්ත්‍රීවරයා එහිදී වැඩිදුරටත් සදහන් කලේ.

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Mobile Sliding Menu