රටේ දේශපාලන තත්වය ගැන පැය 3 ක විවාදයක්

In Budget 2017

රටේ උද්ගතව ඇති දේශපාලන තත්වය පිලිබද සාකච්ඡා කිරීමට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දිනේෂ් ගුණවර්ධන කල ඉල්ලීමට පැය 3 ක කල් තැබීමේ විවාදයක් ලබාදීමට පක්ෂ නායක රැස්වීමේදී  එකගතාව පළකර තිඛෙනවා. ඒ අනූව කතානායකවරයා නිවේදනය කලේ පස්වරු 4 ට මෙම කල් තැබීමේ විවාදය ආරම්භ වන බවයි. විවාදය පස්වරු 7 න් අවසන් වීමටයි නියමිතව ඇත්තේ. මන්ත්‍රීවරයා කල ඉල්ලීමට අනුව ඒ සම්බන්ධයෙන් පක්ෂ නායක රැස්වීමක් කැදවා සාකච්ඡා කරනු ලැබුවා. විනාඩි 15 ක් පැවති එම සාකච්ඡාවෙන් පසු පාර්ලිමේන්තු කටයුතු යළි ආරම්භ වී තිඛෙනවා.

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Mobile Sliding Menu