වගකීම මා දරනවා – ජනපති

In 2018 මැතිවරණ වේදිකාව

නිදහස් පක්ෂය මෙම මැතිවරණයේදී ලැබූ පරාජයේ වගකීම සම්පූර්ණයෙන් තමා දරණ බව ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන සදහන් කර තිඛෙනවා. නිදහස් පක්ෂ මැති ඇමතිවරුන් ඊයේ හමුවූ අවස්ථාවේදී ජනාධිපතිවරයා මෙම අදහස් පළකර ඇති බවයි මාධ්‍ය වාර්තාකර තිබුණේ.

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Mobile Sliding Menu