පුංචි ඡන්දෙ අවසන් ප්‍රතිඵල එන්න තව ප්‍රමාද වෙයි

In 2018 මැතිවරණ වේදිකාව
පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීමේ ප්‍රතිඵල  නිකුත් කිරීමේ කටයුතු අවසන් කිරීම සඳහා තවත් පැය කිහිපයක් ගත වනු ඇති බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව පවසනවා.
නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය  මේ බව සදහන් කර තිබුණා. ඔහු පෙන්වා දෙන්නේ  සම්පූර්ණ ප්‍රතිඵල අද  මධ්‍යහනය වන විට අවසන් කිරීමට හැකි බවට කොමිෂන් සභාවේ අදහස වුවද ඊට තවත් කාලයක් ගතවන බවයි.  මේ වන විට ජනමාධ්‍ය වෙත නිකුත් කිරීම සඳහා ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීමේ ස්ථානයට යොමු කර ඇත්තේ පළාත් පාලන ආයතන 200කට ආසන්න ප්‍රමාණයක ප්‍රතිඵල පමණක් බවයි මැතිවරණ කොමිසම පෙන්වා දෙන්නේ.
ඒ අනුව තවත් පළාත් පාලන ආයතන 140කට ආසන්න ප්‍රමාණයක ප්‍රතිඵල කොමිෂන් සභාවේ සභාපතිවරයා විසින් සහතික කළ යුතුව ඇති බව සඳහන්.ඡන්ද කොට්ඨාශ සැලකිය යුතු සංඛ්‍යාවක ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන මට්ටමේ ප්‍රතිඵල හා තැපැල් ඡන්ද ප්‍රතිඵල වගු ගත කිරීමේ ස්ථානයට ලබාදීමේ ප්‍රායෝගික ගැටලු ඇති වී තිබීම හේතුවෙන් යම් අපහසුතා පැන නැගී ඇති අතර එම ප්‍රතිඵල නැවතත් වගුගත කිරීමට සිදුවීම හේතුවෙන් තවත් පැය දෙකකට හෝ තුනකට ආසන්න කාලයක් ඒ සඳහා ගත වනු ඇති බව මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපතිවරයා සදහන් කලා.

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Mobile Sliding Menu