හිසට ෂැම්පු ගැල්වීමේදී මේ කරුණු ගැන අවධානයෙන්

In ලිය අභිමන්

බොහෝ දෙනෙක් ෂැම්පු වර්ග හිසකෙස් සදහා භාවිත කලත් එය නිවැරදි ලෙස තෝරාගැනීමකින් තොරව භාවිත කරන බව නොරහසක්. ඊට හේතුව හිසකෙස් ගැලවී යාමට පිලියමක් ලෙස ෂැම්පු වර්ග භාවිත කලත් හිසකෙස් ගැලවී යාමේ අඩුවක් නොමැති වීම වගේම හිසකෙස් වලට හානි සිදුවීමේ සම්භාවිතාව ඉහළ අගයක් ගැනීම. එහෙත් ඔබ නොදැනුවත්වම ඔබ හිසකෙස් සදහා ෂැම්පු වර්ග භාවිත කිරීමේදී මෙම වැරදි සිදුකරනා බව දන්නවාද

  • ෂැම්පු වර්ග භාවිත කිරීමේදී හිසකෙස් වල ස්වභාවය අනුව ෂැම්පු තෝරාගත යුතුයි.
  • ඒ වගේම ෂැම්පු භාවිත කිරීමේදී එය හිසකෙස් තුළට එකවරම දැමීම සිදු නොකල යුතුයි.
  • ෂැම්පු ස්වල්පයක් අතට ගෙන එය ජලය සමග මිශ්‍ර කර අනතුරුව හිසට දැමිය යුතුයි.
  • ඒ වගේම එක් වරකදී එක් අවස්ථාවක පමණක් ෂැම්පු භාවිත කල යුතුයි.
  • භාවිත කල ෂැම්පු වර්ගය ඉවත්වන තුරු හිසකෙස් හොඳින් සේදිය යුතුයි.
  • නිවසේ සියලු දෙනා එක් ෂැම්පු වර්ගයක් භාවිත නොකර එක් එක් අයගේ හිසට ගැලපෙන අයුරින් ෂැම්පු වර්ගය තෝරා ගැනීමට වගබලා ගැනීමත් ඉතා වැදගත්.

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Mobile Sliding Menu