මාස 6 ට – අඩි 10 ක් උස කොල ගෝවා ගස

In හෙට රට

මාස හයක් තුළදී අඩි දහයක් උසට වැඩුනු කොල ගෝවා ගසක් හැටන් ප්‍රදේශයෙන් සොයාගෙන තිඛෙනවා. හැටන් කුඩාගම ප්‍රදේශයේ වගා හිමිකාරිනියකගේ නිවසක තිබියදීයි මෙම ශාකය සොයාගෙන ඇත්තේ. මෙම ගසට එක්කර තිබුණේ ස්වාභාවික පොහොර පමණක් බවයි වගාවේ හිමිකාරිනිය සදහන් කර තිබුණේ.

dep-1 dep-2 dep-3 dep-4 dep-5 dep-6 dep-7 dep-8 dep-9

ඡායාරූප – රංජිත් රාජපක්ෂ 

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Mobile Sliding Menu