ඖෂධ කර්මාන්තශාලා 23ක් මෙරටට – සුවඇමති

In හෙට රට

මෙරට තුල ෙඖෂධ කර්මාන්තශාලා 23ක් ආරම්භ කිරීමට ගිවිසුම් 33කට සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න අත්සන් කර තිඛෙනවා. ඒ අනුව 2020 වන විට ශ්‍රී ලංකාවට අවශ්‍ය ෙඖෂධ වලින් 80%ක්ම මෙරටදී නිෂ්පාදය කිරීමට අපේක්ෂා කරන බවයි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා පැවසුවේ. අදාල ගිවිසුම් අත්සන් කිරීමේ උත්සවයට සහභාගි වෙමිනුයි අමාත්‍යවරයා මේ අදහස් පල කලේ. මෙම වැඩපිළිවෙල රාජ්‍ය ෙඖෂධ නීතිගත සංස්ථාව සමග ඒකාබද්ධව සිදු කිරීමටයි සැලසුම් කර ඇත්තේ. අත්සන් කළ ගිවිසුම් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා විසින් කර්මාන්තකරුවන් වෙත ලබා දී තිඛෙනවා.

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Mobile Sliding Menu