අමුතේ – අත්මිට සරු කරයි

In හෙට රට

අමු තේ දලු කිලෝවක් සදහා හිමිවූ වැඩිම මිල මේ දිනවලදී ලැඛෙමින් පවතිනවා. මේ හේතුවෙන් පිටමාරුව / රෝබේරිය / එලමාන / බටවත්ත පස්සර / මැදවෙලගම ආදී  බොහෝ ප්‍රදේශයන්හි කම්කරුවන්ගේ සහ වතු හිමියන්ගේ ආදායම් තත්වය සරු වෙමින් පවතින බවයි වාර්තාවන්නේ. වතුවලින් නෙලනු ලබන අමු තේ දලු කිලෝවක් සදහා මේ වනවිට රුපියල් අනූ තුනක වාර්තාගත මිලක් ලැබීම හේතුවෙන් සියයට 75 ත් – 100 ත් අතර ප්‍රමාණයකින් ඉහළ ගොස් ඇතැයි කුඩා තේවතු හිමියන්ගේ සංගමය සදහන් කර තිඛෙනවා.

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Mobile Sliding Menu