ඇබර්ඩින් දියඇල්ල සංචාරක ප්‍රවර්ධන ව්‍යාපෘතියක් ලෙස සංවර්ධනයට පියවර

In හෙට රට

කාසල් රී ජලාශයට ජලය ගලා බසින කෙසෙල්ගමු ඔයෙන් පෝෂනය වන ඇබර්ඩින් දියඇල්ල සංචාරක ප්‍රවර්ධන ව්‍යාපෘතියක් ලෙස සංවර්ධනය කිරීමට පියවර ගෙන ඇති බව අඹගමුව ප්‍රාදේශීය සභාවේ ලේකම් එස් සරවනබවන් සදහන් කලා. ඇලදෝනා දියඇල්ල ලෙස හැදින්වූ මෙම දියඇල්ල සුදු අධිරාජ්‍යවාදීන් විසින් පසුව ඇබර්ඩින් දියඇල්ල ලෙසයි නම්කෙරුනේ.

කෙසෙල්ගමු ඔයේ අවසන් දියඇල්ල ලෙස ගලාහැලෙන මෙම දියඇල්ල ලක්ෂපාන දියඇල්ලට පහළින් කැළණි ගගට ඉහලින් ගලා බසින අඩි තුන්සීය විස්සක උසින් යුක්තයි. කෙසෙල්ගමු ඔයේ ජල ධාරිතාව වැඩිවන අවස්ථා වල එහි ජලය දියඇලි දෙකක් සේ පහළට ගලා බසිනවා. ඇබර්ඩින් දියඇල්ලට ඉහළින් තවත් කුඩා දියඇලි තුනක් ගලා බැසීම නිසා මෙම ඇබර්ඩින් දියඇල්ලේ සුන්දරත්වය වැඩිවීමෙන් එය නැරඹීමට පැමිණෙන සංචාරකයින් ප්‍රමාණයද ඉහළ ගොස් ඇති බවයි අප වාර්තාකරු සදහන් කලේ.

dep-11 dep-12 dep-10 dep-9 dep-8  dep-4

  • ඡායාරූප – රංජිත් රාජපක්ෂ 

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Mobile Sliding Menu